Zaštitne ograde Barijera Zaštitne ograde Barijera

Agencija “Barijera” je nastala 2007. godine i bavi se isključivo iznajmljivanjem zaštitnih ograda za javne skupove, koncerte i sportske manifestacije.

Dalje...
Standardna ograda
Standardna ograda
Standardna zaštitna ograda ima široku namenu i koristi se za ograđivanje područja pri izgradnji puteva, kao i na koncertima, utakmicama te drugim javnim događaja. Jedna ograda je dugačka 2,5 metra, visoka 110 cm i teška 32 kg I mogu se međusobno vezivati.
Laka zaštitna ograda
Laka zaštitna ograda
Laka zaštitna ograda (Irska) je namenjena za područja gde nije preveliki pritisak posetilaca i služi više za odvajanje zona bez publike i za područja sa manjim pritiskom. Izrađene su od pocinčanog čelika, jedna ograda je dužine 2,5 metara, visine 110 cm, i težine 17 kg I mogu se međusobno vezivati.
Nagazna ograda
Nagazna ograda
Nagazna ograda je namenjena za sprečavanje prolaska ljudi, i koristi se tamo gde je najveći pritisak posetilaca javnog događaja. Dužina jedne nagazne ograde je 2 metra, težina 52 kg, a visina 110 cm. Specifična je po tome što ima gazište na kojem se stoji, kako bi bilo nemoguće odgurati ograde. To polje je širine 80 cm Napravljena je od pocinčanog čelika I mogu se međusobno vezivati.
Back-stage prikolice
Back-stage prikolice
Takođe uslužno izdajemo i prikolice za back-stage te kostimiranje za filmske radnike. Prikolica ima kompletan inventar za neometan boravak.

ZAŠTITNE OGRADE BARIJERA